Fotbal Fitness a klimatizace

Jako osobní trenér a fotbalový trenér existují různá důležitá zaměření, o kterých byste měli vědět, když se připravují vaše děti, aby byly vhodné pro fotbal. Vaše první myšlenka by měla být věkem a současnou úrovní zdraví vašich hráčů. Je bezpodmínečně nutné si s přípravou uvědomit, že děti nejsou jen malými dospělými a že všechny věci, dospělé wellness a formovací cvičení jsou do velké míry nepochopitelné. Druhá myšlenka by měla být druh fotbalových vrtů, které budete využívat. Pro děti dostávám kop z šance, abych zajistil, že míč bude zasažen významnější částí mého tréninku na trénink a formování. Proto k přípravě svých dětí využívám velké množství oboustranných odklonů, protože malé oboustranné pobavení je udržuje v pohybu a soustavně se pohybují, připojuji se k wellness i ke všemu společně.

Při zvažování wellness cvičení pro vaše děti byste měli nejprve potvrdit, že děti nejsou jen malí dospělí. Dospělé wellness cvičení jsou pro děti z velké části nevhodné. U dětí, které mentoruji, nemám při přípravě až do věku jedenácti let stres ve wellness cvičeních. Až do jedenácti let se je snažím mentorovat, takže jsou po celou dobu instruktážního setkání dynamické a já to považuji za adekvátní, pokud jde o fotbalové wellness. Po tomto věku byste měli přemýšlet o současné wellness úrovni svých hráčů. při zvažování wellness cvičení. Pak byste si měli vybrat, které komponenty wellness potřebujete, aby vaši hráči odštěpovali a podrobně popsali vaše cvičení. Jednotlivé části obsahují rychlost, obratnost a vytrvalost.

Proto v mnoha případech pojistím míč do wellness, který používám se svými hráči. Pokud věnujete značné množství času přípravě wellness, pak významně snížíte práci s míčem, kterou můžete dělat se svými hráči. Ideálním přístupem k tomu, abyste se vyhnuli tomuto problému, je pojistit míč do vašich wellness cvičení. Další strategií, kterou jsem využil s ostřejší propagací dětí v delegátových skupinách, je dát hráčům prezenční wellness plán. To zaručuje vašim hráčům základní úroveň wellness, když začnete připravovat, a bude to znamenat, že můžete investovat dodatečnou přípravu energie do míče a schopností a méně do wellness a formování.

Existuje mnoho součástí fotbalového wellness, které hráči vyžadují, když hrají zábavu. Prvky jako rychlost, připravenost a vytrvalost jsou důležité součásti, které hráči potřebují na fotbalovém hřišti. Zjistil jsem, že využití sortimentu oboustranných odklonů je přesvědčivou metodou pro přípravu těchto různých složek wellness, aniž by hráči museli dělat wellness cvičení. V dokonalém světě hráči nechápou, že dělají wellness cvičení.

Pokud jde o fotbalové wellness a formování, první myšlenkou by mělo být, že děti nejsou jen malí dospělí. Pokud se pokusíte s dospělými wellness cvičeními s dětmi využít, častěji než ztratí intriky rychle a nakonec budou zneuctěni. Využijte míč tak pravidelně, jak si lze představit ve svých wellness vrtech, přičemž si uvědomte, že cílem je zvýšit množství doteků, které každý hráč dostane v průběhu výukového kurzu.